Komunikaty

Zagrożenie wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)

W związku z niebezpieczeństwem wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) u dzików na terenie woj. pomorskiego należy zachować szczególną ostrożność podczas pobytu na terenach leśnych.

Każdy przypadek znalezionego padłego dzika należy pilnie zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii lub do najbliższego Posterunku Policji, Leśnictwa lub Urzędu Gminy. Miejsce znalezienia zwłok należy oznaczyć w sposób umożliwiający odnalezienie. Zwłok nie wolno dotykać! Jednocześnie należy powstrzymywać się od dokarmiania dzików bytujących w pobliżu siedzib ludzkich.

źródło: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku