Komunikaty

Zakończenie kwalifikacji wojskowej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. kwalifikacja wojskowa została zakończona 13 marca br.

W związku z powyższym wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Gdyni w okresie od 20 marca do 30 kwietnia 2020 r. straciły ważność.