Komunikaty

Zamknięcie odcinka ulicy Oliwkowej

Komunikat dotyczący zamknięcia odcinka ulicy Oliwkowej w Gdyni.

Komunikat dotyczący zamknięcia odcinka ulicy Oliwkowej w Gdyni.

30.04.2020 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że od 4 maja br. godz. 7:00 ul. Oliwkowa na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Lubczykową i ul. Sojową stanie się drogą bez przejazdu. Zostanie zachowana przy tym dostępność komunikacyjna wszystkich posesji zlokalizowanych przy ww. fragmencie drogi.

Zmiana organizacji ruchu wynika z kontynuacji robót budowlanych w ramach kontraktu dot. „Budowy drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)”.