Komunikaty

Zamówienia publiczne teraz online

Mat. prasowe

Mat. prasowe

24.03.2020 r.

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, otwarcia ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni będą odbywać się w sposób rekomendowany przez Urząd Zamówień Publicznych, to znaczy poprzez transmisję online.

W związku z powyższym proszę śledzić informacje dotyczące postępowań przetargowych w zakładce Zamówienia Publiczne na BIP Urzędu Miasta Gdyni na stronie https://bip.um.gdynia.pl/

W treści ogłoszenia o przetargu pojawi się LINK, który będzie aktywny wyłącznie na czas otwierania ofert.