Komunikaty

Zmiany organizacji ruchu na ul. Abrahama

Od 27 listopada 2018 roku do 14 czerwca 2019 roku na ul. Abrahama, na odcinku od ul. 10 Lutego do ul. Batorego, będą prowadzone prace związane z budową strefy przyjaznej pieszym - woonerf. W związku z tym, ze względu na przebudowę sieci podziemnych i prace drogowe, zamykane będą kolejno jezdnie i chodniki.

Wszystkich mieszkańców prosimy o stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.