2021

Rozstrzygnięcie konkursu - poprawa sprawności po przebyciu Covid-19

Rozstrzygnięcie konkursu: Poprawa sprawności fizycznej i oddechowej osób z niepełnosprawnościami po przebyciu Covid-19  
 
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 3981/21/VIII/O z 3 sierpnia 2021 r. unieważnił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań mających na celu: Poprawę sprawności fizycznej i oddechowej osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni po przebyciu Covid-19. Złożona oferta nie spełniła wymagań zawartych w ogłoszeniu o konkursie.