Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
2022

Prowadzenie w Gdyni punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2023 roku

Powierzenie realizacji zadań polegających na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego wraz z edukacją prawną w Gdyni w 2023 roku.Prezydent Miasta Gdyni informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w Gdyni punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2023 roku

Zgodnie z Zarządzeniem 5849/22/VIII/R z dnia 15 grudnia 2022 dotacje przyznano:

1. Stowarzyszenie OVUM na realizację zadania: "Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gdyni" w kwocie 128.040,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści złotych 00/100)
Liczba punktów: 92,33

2. Stowarzyszenie OVUM na realizację zadania: „Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gdyni” w kwocie 192.060,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100)
Liczba punktów: 90

  • ikonaOpublikowano: 19.12.2022 10:42
  • ikona

    Autor: Marta Łaska Woronko (m.laska-woronko@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 19.12.2022 11:18
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona