Uwaga! We wtorek, 6 grudnia, odbędzie się akcja wydobycia i unieszkodliwienia niewybuchu miny morskiej.  Więcej informacji w komunikacie. Uwaga! We wtorek, 6 grudnia, odbędzie się akcja wydobycia i unieszkodliwienia niewybuchu miny morskiej.  Więcej informacji w komunikacie.
2022

Rozstrzygnięcie konkursu na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych” w roku 2022

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych” w 2022 roku
 
Opinia Komisji Oceniającej:
 
Lista rankingowa ofert:
 1. Oferta - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni – 80,33 pkt
 
Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania:
 1. Oferta - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni – 17 000 zł
  
Wykaz organizacji, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 4710/22/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.02.2022 r. :
1. Oferta – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni na realizację zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych” w 2022 roku. Wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania – 17 000 zł.