2023

Rozstrzygnięcie konkursu - aktywizacja, integracja, grupy wsparcia

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu aktywizacji psychospołecznej, integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizacji grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów - Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 5974/23/VIII/O z 24.01.2023 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań w łącznej kwocie 216.000 zł następującym organizacjom:    
1. ADAPA Fundacja na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, zadanie: Klub Działań Różnych, kwota 30 000 zł
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, zadanie: Nowa Perspektywa, kwota 30 000 zł
3. Fundacja Wielkie Rzeczy, zadanie: Jestem – jesteśmy – wsparcie kompetencji społecznych dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziców, kwota 20 000 zł
4. Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin, zadanie: Aktywizacja, integracja, grupy wsparcia, kwota 8 000 zł
5. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, zadanie: Super Opiekun, kwota 8 000 zł
6. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, zadanie: Razem będzie raźniej, kwota 5 000 zł
7. Stowarzyszenie Cool-awi, zadanie: Emocje w sztuce, kwota 6 000 zł
8. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, zadanie: ŻYĆ RAZEM – program kompleksowego wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, kwota 28 000 zł
9. Związek Inwalidów Wojennych RP, zadanie: Pomoc osobom niepełnosprawnym zrzeszonym w ZIW RP o/Gdynia, kwota 7 000 zł
10. Fundacja Sport na Zdrowie, zadanie: Akcja INTEGRACJA - start, kwota 15 000 zł
11. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha”, zadanie: Integracyjny klub głuchoniemych 2023, kwota 
7 000 zł
12. Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani”, zadanie: A kilku tu klika, kwota 5 000 zł
13. Fundacja Szkwał - Morze dla Młodzieży, zadanie: Morze dla niepełnosprawnych 2023, kwota 10 000 zł
14. Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”, zadanie: My Samodzielni 2023, kwota 11 000 zł
15. Fundacja Prosto z Serca, zadanie: „Odkryj w sobie siłę” 2 edycja – program aktywizacji społecznej i integracji, kwota 8 000 zł
16. Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa, zadanie: Akceptacja – grupa wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, kwota 
8 000 zł
17. Stowarzyszenie Klub Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego, zadanie: Idziemy po mistrzostwo – futsal bez barier – integracja społeczna w Sekcji Futsal KGKN, kwota 4 000 zł
18. Stowarzyszenie Klub Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego, zadanie: Bo na kibicowanie nie ma leku – reaktywacja – rehabilitacja społeczna przez sport, wypoczynek i edukację osób niepełnosprawnych, kwota 6 000 zł