Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
2023

Rozstrzygnięcie konkursu - aktywizacja społeczno - zawodowa

Rozstrzygnięcie konkursu: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową  
 
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 6397/23/VIII/O z 16 maja 2023 r. przyznał dotację na podstawie oferty wspólnej złożonej przez ADAPA Fundacji na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, Gdyńskiemu Stowarzyszeniu na rzecz wspomagania rozwoju i aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami „Aktywni i Samodzielni”, Fundacji Dogtor, Gdyńskiej Fundacji „Dom Marzeń” w kwocie 99.999 zł na zadanie: „Idę do pracy”.

ikona