Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
2024

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania pod nazwą: „Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 na terenie Gminy Gdynia”.

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wyniku otwartego konkursu ofert w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, pod nazwą: „Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 na terenie Gminy Gdynia”.

Na mocy zarządzenia nr 7485/24/VIII/R z dnia 19 marca 2024 r. zadanie: „Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 na terenie Gminy Gdynia” powierzono Agencji Służby Społecznej z siedzibą w Warszawie (01-501) przy ulicy Popiełuszki 8/42.
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania objętego konkursem wynosi 1 557 822,00 zł.

Realizacja zadania obejmuje okres od 01.04.2024 r. do 30.11.2024 r.

  • ikonaOpublikowano: 29.03.2024 10:54
  • ikona

    Autor: Sylwia Dąbrowska - Chwal (sekretariat@cargdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 29.03.2024 10:56
  • ikonaZmodyfikował: Sylwia Dąbrowska - Chwal
ikona