2024

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania pod nazwą: „Realizacja Programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 na terenie Gminy Gdynia”

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wyniku otwartego konkursu ofert w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, pod nazwą: „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 na terenie Gminy Gdynia”. 
Na mocy zarządzenia nr 7486/24/VIII/R z dnia 19 marca 2024 zadanie: „Realizacja Programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 na terenie gminy Gdynia” powierzono Agencji Służby Społecznej z siedzibą w Warszawie (01-501) przy ulicy Popiełuszki 8/42.

Kwota dotacji przyznana na realizację zadania objętego konkursem wynosi 1 167 635,70 zł.

Realizacja zadania obejmuje okres od 01.04.2024 r. do dnia 30.11.2024 r.

ikona