ABC o azbeście

Azbest - Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Federacji Zielonych GAJA


Federacja Zielonych GAJA prowadzi ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Cele projektu:
- wzmocnienie świadomości instytucji i obywateli RP o szkodliwości azbestu i jego negatywnym wpływie na zdrowie;
- zwiększenie indywidualnego zaangażowania instytucji i obywateli w rozwiązywanie problemu usuwania azbestu na terytorium RP;
- promowanie „dobrych praktyk" związanych z usuwaniem azbestu ze środowiska;
- promowanie i wspieranie wdrażania krajowego „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" („Programu");
- wsparcie administracji państwowej (samorządy gminne) w zakresie realizacji zadań publicznych związanych z ograniczaniem azbestu w środowisku oraz jego negatywnego oddziaływania na zdrowie;
- monitorowanie procesu realizacji „Programu" poprzez monitoring gminnych programów usuwania azbestu.

Odbiorcy projektu:
- obywatele RP użytkujący wyroby zawierające azbest;
- zarządcy i administratorzy nieruchomości uposażonych w wyroby azbestowe;
- urzędy miast i gmin RP;
- instytucje finansowe (banki i fundusze ochrony środowiska).

 Działania:
- punkt konsultacyjny w zakresie usuwania azbestu;
- monitoring realizacji rządowego „Programu";
- budowanie i wdrażanie modelowego systemu finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu;
- organizacja seminariów i szkoleń w zakresie „problematyki azbestowej";
- produkcja i kolportaż pakietów edukacyjnych;
- produkcja raportów w formie wydawnictw.

Czas trwania projektu:
styczeń 2012-grudzień 2014

Dane kontaktowe:
Federacja Zielonych GAJA, ul. 5 Lipca 45, 91 489 42 32, fzbiuro@gajanet.pl
Koordynatorka krajowa: Agnieszka Plich, 509 824 599, agnieszkap@gajanet.pl
Asystent koordynatorki: Radosław Brzeziński, 504 855 716, radekb@gajanet.pl

gaja_logo

Więcej informacji nt. prowadzonego projektu:
www.gajanet.pl/azbest

ogólnopolska kampania antyazbestowa - materiał prasowy

ikona