Aktualności

Gospodaruj deszczówką z miejską dotacją

Szary budynek, a przy nim duża, szara i prostokątna donica. Przy niej dwóch mężczyzn pielęgnuje rosnące w niej, zielone rośliny. Na pierwszym planie, na wysokości chodnika również zielone rośliny.

Ogród deszczowy przy InfoBoksie to przykład małej retencji w mieście // fot. Marcin Mielewski

17.11.2021 r.

Gdynia od lat przykłada dużą wagę do odpowiedniego zarządzania wodami opadowymi. Poza realizacją dużych, miejskich projektów, zachęca również mieszkańców do zagospodarowywania wód deszczowych na terenie własnych nieruchomości. Na tego typu inwestycję otrzymać można dotację z miasta. W promocję inicjatywy zaangażował się również jeden z marketów budowlanych. W sklepie znaleźć można ulotki dotyczące miejskiej dotacji, a personel chętnie podpowie jak dobrać odpowiednie elementy do projektowanej konstrukcji.


Efektywne gospodarowanie wodami opadowymi to w dobie zmian klimatycznych temat niezwykle istotny, zwłaszcza w dużych miastach. To nie tylko zbiorniki, kanalizacja i oczyszczalnie, ale także – co bardzo ważne – zagospodarowywanie wody na miejscu.

- Od wielu lat prowadzimy w Gdyni działania związane z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi. To z jednej strony duże inwestycje miejskie jak na przykład budowa zbiorników retencyjnych, ogrodów deszczowych czy odtworzenie Potoku Wiczlińskiego. Z drugiej strony to również działania w skali mikro, do których zachęcamy gdynian, a które mają ogromny wpływ na środowisko. Miejska dotacja wspiera mieszkańców, firmy i zarządców nieruchomości we wprowadzaniu elementów tzw. małej retencji na swoich posesjach. Bardzo nas cieszy, że w popularyzację tej idei angażują się kolejne podmioty, udzielając zainteresowanym fachowych porad i odpowiednich informacji – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Zbierając wodę opadową, zwiększamy zasoby wód podziemnych i w konsekwencji sprawiamy, że miasto staje się bardziej odporne na susze. Zmniejsza się też ryzyko występowania upałów, wysp ciepła czy lokalnych podtopień. Nie bez znaczenia są również realne oszczędności w budżetach domowych. Zbierając deszczówkę, znacznie ograniczamy zużycie wody z wodociągów.

Gdynia zachęca mieszkańców do inwestowania w projekty związane z gospodarowaniem wodą deszczową na terenie własnych nieruchomości. Na ten cel otrzymać można miejską dotację w wysokości 80% poniesionych kosztów do kwoty nawet 10 000 zł. Mogą sie o nią ubiegać osoby fizyczne i prawne, w tym spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, a także przedsiębiorcy posiadający tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gdyni.

Inwestycje, które podlegają dofinansowaniu z Urzędu Miasta Gdyni, to:
  • zamknięte systemy ogrodowe na wodę deszczową (zbiorniki naziemne i podziemne),
  • ogrody deszczowe w pojemniku lub gruncie,
  • urządzenia retencyjno-rozsączające,
  • oczka wodne o charakterze retencyjnym oraz otwarte zbiorniki retencyjne i retencyjno-filtracyjne,
  • nawierzchnie przepuszczalne ścieżek i podjazdów.

Tego typu konstrukcje są stosunkowo łatwe do wykonania, a niezbędne elementy są powszechnie dostępne. Znaleźć je można m.in. w marketach budowlanych. M.in. z tego powodu w promocję idei zaangażował się sklep Leroy Merlin. Jeden z oddziałów tej sieci od 18 listopada funkcjonować będzie również w Gdyni – na Karwinach przy powstającym węźle Wielki Kack.

Dzięki współpracy, jaką Wydział Środowiska UM Gdyni nawiązał z Leroy Merlin, w sklepie znaleźć będzie można ulotki informacyjne na temat gospodarowania wodami opadowymi oraz dotacji, którą miasto przyznaje na inwestycje poświęcone małej retencji. Ponadto personel sklepu chętnie udzieli zainteresowanym informacji oraz porad dotyczących poszczególnych elementów konstrukcji. Dzięki temu nasz ogród deszczowy czy oczko wodne będzie mogło zostać prawidłowo skonstruowane i odpowiednio służyć zarówno mieszkańcom, jak i środowisku.

fot. materiały Wydz. Środowiska UM Gdyni
Taką ulotkę przygotowaną przez Wydział Środowiska UM Gdyni będzie można znaleźć w gdyńskim sklepie Leroy Merlin.


Informacje na temat miejskiej dotacji na małą retencję znaleźć można również na stronie Gdynia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.