Aktualności

Ponad 670 tys. zł dodatkowego dofinansowania dla projektu


Ponad 670 tys. zł dodatkowego dofinansowania dla projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”.

W dniu 30.12.2016 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” nr RPPM.04.01.00-22-0001/16-00. Gmina Miasta Gdyni otrzymała dodatkowe dofinansowanie projektu w kwocie 676 185,57 zł.

Dotychczasowe dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiło 71,04% kosztów kwalifikowalnych projektu, tj. 41 150 352,71 zł.

Obecnie dane finansowe projektu przedstawiają się następująco:
  • poziom dofinansowania: w zaokrągleniu 72,21% wydatków kwalifikowalnych;
  • całkowity koszt realizacji projektu: 58 105 725,88 zł;
  • wydatki kwalifikowalne: 57 925 609,11 zł;
  • kwota dofinansowania: 41 826 539,28 zł.