Dofinansowanie inwestycji ekologicznych

Dotacja na wykonanie ogrodu deszczowego

Gdyński ogród deszczowy

Gdyński ogród deszczowy

26.02.2019 r.

Ogrody deszczowe to nasadzenia roślin rosnących na złożu filtracyjnym w gruncie bądź w pojemniku, które przechwytują wodę deszczową by ją gromadzić, infiltrować a także oczyszczać. Budowanie ogrodów deszczowych pozytywnie wpływa na mikroklimat, podnosi jakość życia i poprawia czystość. Ogród deszczowy ma wiele zalet i jest przyjazny dla środowiska.
 
Rośliny hydrofitowe, które tworzą ogrody deszczowe, przechwytują i zatrzymują szkodliwe substancje w kłączach lub korzeniach oczyszczając wodę. Roślinami polecanymi do ogrodów deszczowych w naszych warunkach klimatycznych są: trzcina pospolita, manna mielec, wierzba wiciowa, krwawnica pospolita, kosaciec syberyjski, kosaciec żółty, turzyca zwisła, niezapominajka leśna, rozesłana czy rodzime paprocie.
 
Ogrody deszczowe oprócz korzyści ekologicznych mają również walor dekoracyjny – zwiększają atrakcyjność miejsc, w którym są zakładane. Łatwość wykonania sprawia, że można je wykonać w każdym przydomowym ogrodzie.
 
Dotacja przysługuje podmiotom będącym właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gdyni, które po dniu 1 marca 2018 r. na tej nieruchomości zrealizowały inwestycję polegającą na wykonaniu ogrodu deszczowego. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a dotowanym. Wysokość dofinansowania wynosi 60% udokumentowanych kosztów wykonania ogrodu deszczowego. Wartość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
 
Dodatkowe informacje i dokumenty, w tym wzór wniosku i opis załączników znajdują się tutaj.

Uchwała nr XLIV/1278/18 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wykonanie ogrodu deszczowego