Dofinansowanie inwestycji ekologicznych

Dotacje na likwidację i utylizację azbestu

azbest

azbest

28.02.2019 r.


Azbest jest zaliczany do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Tylko materiały właściwie użytkowane i dobrze zabezpieczone nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Wszelkie nieprawidłowe działania mechaniczne lub nieprawidłowa konserwacja materiału zawierającego azbest jest przyczyną wachlarza patologii zdrowotnych, zwłaszcza nowotworów. Skutki wykrywalne są dopiero po wielu latach ekspozycji na wdychanie włókien azbestu. Jedynym skutecznym sposobem minimalizowania skutków ekspozycji na azbest jest jego usuwanie przez wyspecjalizowanych pracowników firm budowlanych.

Właściciele nieruchomości mając na uwadze własne zdrowie mogą wyeliminować ryzyko emisji włókien azbestu do otoczenia usuwając materiały zawierajace azbest.

Miasto Gdynia wspomagając mieszkańców w realizacji ww. działań dofinansowuje inwestycje związane z usuwaniem azbestu Po zakończeniu inwestycji Gmina zwraca poniesione przez właściciela nieruchomości koszty odpowiadające sumie:

  • 90% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych nie przekraczających 20 000 zł, 
  • +75% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych ponad kwotę 20 000 zł jednak nie przekraczających łącznie 40 000 zł,
  • +60% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych ponad kwotę 40 000 zł.

Łączna wartość dotacji nie może przekroczyć 50 000 zł.

Kosztem kwalifikowanym tej inwestycji jest koszt demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Oznacza to, że w przypadku wymiany dachu, pokrytego azbestem lub elewacji zawierającej azbest – koszt nowego dachu lub elewacji musi być pokryty we własnym zakresie.

Dodatkowe informacje i dokumenty, w tym wzór wniosku oraz opis załączników, znajdują się tutaj.

Aktualne adresy podmiotów świadczacych usługi związane z usuwaniem azbestu znajdują się na stronie internetowej Bazy Azbestowej 
https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/usuwanie-azbestu/firmy