Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
Dofinansowanie inwestycji ekologicznych

Dotacje na likwidację szamba i przyłączenie do sieci kanalizacji miejskiej

27.02.2019 r.

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe (szamba) są rozwiązaniem stosowanym przez właścicieli małych działek budowlanych, niemających możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci kanalizacji. Jednak tylko szamba, które są szczelne spełnią swoje zadanie w stu procentach. Zbiornik, który przecieka jest niebezpieczny dla zdrowia człowieka oraz wód gruntowych. Skład ścieków sprawia, że mamy do czynienia z fermentacją, w której powstaje dwutlenek węgla oraz toksyczne gazy. Często wadliwa wentylacja pogarsza ten problem - szczególnie dokuczliwy przy opróżnianiu szamba przez tabor asenizacyjny.

Właściciele nieruchomości, które wskutek rozbudowy miejskiej sieci kanalizacyjnej zyskują możliwość podłączenia się do niej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą bezzwłocznie zlikwidować zbiornik bezodpływowy i podłączyć się do sieci.
 
Przyłączenie nieruchomości do sieci miejskiej należy zacząć od wystąpienia o warunki techniczne przyłącza do właściciela sieci kanalizacji miejskiej, w przypadku mieszkańców Gdyni - do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PEWIK GDYNIA.
Szczegółowe informacje i pliki do pobrania znajdują się pod adresem: www.pewik.gdynia.pl

Po zakończonej inwestycji, tj. legalnym przyłączeniu do miejskiej sieci kanalizacji oraz likwidacji szamba, można ubiegać się o częściowy zwrot kosztów. Dofinansowanie inwestycji związanej z likwidacją szamba następuje w formie jednorazowej dotacji w wysokości iloczynu kwoty 100 zł i długości przykanalika, wyrażonej w metrach, mierzonego od miejsca łączącego go z siecią kanalizacyjną do ściany budynku.

Dodatkowo dofinansowywane jest 70% kosztów zakupu studni kanalizacyjnej lub pompy w przypadku, gdy inwestycja wymaga instalacji takiego urządzenia.

Dodatkowe informacje i dokumenty do pobrania, w tym wzór wniosku oraz opis załączników, znajdują się tutaj.