Dokumenty

Regulamin działania Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. Regulamin przyjęty został Uchwałą Nr 1/21 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu działania oraz określenia sposobu realizacji zadań Rady.

Pełna treść uchwały dostępna poniżej.


  • ikonaOpublikowano: 16.11.2015 00:00
  • ikona

    Autor: Anna _Bartoszewicz (2010)

  • ikonaZmodyfikowano: 31.05.2022 11:37
  • ikonaZmodyfikował: Marta Łaska Woronko
ikona