Dokumenty

Regulamin działania Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Nr 1/15/z dnia 10.11.2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu działania oraz określenia sposobu realizacji zadań Rady