Dokumenty

Regulamin działania Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. Regulamin przyjęty został Uchwałą Nr 1/21 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu działania oraz określenia sposobu realizacji zadań Rady.

Pełna treść uchwały dostępna poniżej.