Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Dokumenty

Regulamin działania Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Nr 1/15/z dnia 10.11.2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu działania oraz określenia sposobu realizacji zadań Rady