Edukacja ekologiczna

Poradnik dla użytkowników kominków

W kiepskim piecu nawet diabeł nie pali

W kiepskim piecu nawet diabeł nie pali

30.05.2018 r.

Jak palić w kominku, aby nie dymić? Jaka metoda użytkowania jest najlepsza? Jakiego paliwa używać i jak je przygotować?
 
Na te i wiele innych pytań odpowiedź można znaleźć w specjalnym poradniku użytkowania kominków, przygotowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie (link). Praktyczny poradnik zawiera wiedzę i dobre praktyki w zakresie palenia w domowych kominkach.

 
Dowiemy się z niego m.in. jak dobre przygotowanie drewna i spalanie go w prawidłowy sposób, pozwala na wykorzystanie całej zawartej w nim energii.
 
Najważniejsze to palić wyłącznie suche drewno !
 
Dla porównania:
- 1kg suchego drewna to ok. 3,5 kW energii cieplnej,
- 1kg mokrego drewna to tylko 1,6 kW energii cieplnej.
 
Do spalania nadaje się wyłącznie drewno suche o wilgotności do 20%!
 
Prawidłowego palenia w kominku można się nauczyć. Właściwa metoda polega na zmianie sposobu rozpalania i nie wymaga żadnych nakładów finansowych! Można ją stosować w już użytkowanym kominku. Polega ona na tym, że: najpierw układa się suche drewno (2-3 grube polana o grubości 10 – 12 cm). Na nie należy następnie położyć nieco cieńsze „na krzyż”. Na tą konstrukcję, kładziemy jeszcze cieniutkie kawałki drewna i wreszcie podpałkę. Ogień schodząc w dół skutecznie wypala większość lotnych składników paliwa, powodując ograniczenie wydzielania spalin. Bardzo ważna jest też odpowiednia regulacja dopływem powietrza. Zmiana sposobu rozpalania i związanych z tym przyzwyczajeń przekłada się na możliwe do osiągnięcia nawet do 30% oszczędności w zużyciu paliwa.Tak rozpoczęty proces spalania ogrzewa pomieszczenia bez wypuszczania kłębów dymu, a tylko przeźroczyste spaliny. Co istotne nieprawidłowe spalanie paliwa powoduje zwiększenie kosztów, nie tylko poprzez większe jego zużycie, ale również np. czyszczenie i częstsze przeglądy kominowe.
 
10 przykazań bezpiecznego kominka
MONTAŻ wykonany wyłącznie przez specjalistę, przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem eksploatacji.
Zabezpieczenie podłogi materiałem niepalnym. Usunięcie materiałów łatwopalnych stojących w pobliżu źródła ognia.
Do rozpalania i palenia w kominkach używajmy wyłącznie właściwego opału, w ilości zalecanej przez producenta. Spalanie materiałów mogących gwałtownie rozgorzeć (choinka, zasuszone kwiaty), a także rozpalanie przy pomocy podpałki w płynie, benzyny czy palników gazowych może skończyć się spaleniem całego mieszkania.
Gorący popiół przechowujemy w metalowym, zamykanym pojemniku.
Drewno składujemy w miejscach do tego przeznaczonych: koszach, pojemnikach. Błędem jest suszenie na „kozach” lub korpusach niezabudowanych wkładów kominkowych.
Wszelkie zmiany w obrębie kominka (modernizacja instalacji elektrycznej, wprowadzanie dodatkowych punktów świetlnych, zmiana kratek kominkowych) najlepiej konsultować z firmą, która wykonała kominek.
Czasem nawet niewielka zmiana może spowodować zagrożenie pożarowe.
COROCZNY przegląd kominiarski wykonany przez uprawnionego mistrza kominiarstwa i czyszczenie komina zgodnie z przepisami.
Konserwacja paleniska, czyli wymiana uszczelek, rusztów i elementów, serwis systemów DGP (dystrybucja gorącego powietrza) – zwłaszcza, jeżeli jest to obieg wymuszony.
Zapamiętajmy: wodą nie gasimy ognia w kominku, instalacji elektrycznej, komputera ani płonącego oleju.
 
 
Artykuł przygotowano w oparciu o materiały udostępnione przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie. ( podręcznik )
 
Przydatne linki:
Kominki Polskie - poradnik
Projekt K.O.Z.A.
Portal Czyste Ogrzewanie
 
Autorem ilustracji jest Robert Bąk