Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Gdyńskie Poruszenie

Gdyńskie Poruszenie: Dziecko i jego świat

Gdyńskie Poruszenie: Dziecko i jego świat

ikona Gdyńskie Centrum Sportu - Gdynia, ul. Olimpijska 5

ikona Gdyńskie Poruszenie

ikona Wstęp wolny

W ramach „Gdyńskiego Poruszenia” niezmiennie oferowane są różnorodne aktywności fizyczne, dostosowane do różnych grup wiekowych i poziomów kondycji. To doskonała okazja dla mieszkańców Gdyni, aby rozpocząć nowy rok aktywnie i zdrowo.


Celem zajęć jest wsparcie osób ze spektrum autyzmu i pomóc im oraz ich rodzicom w przezwyciężaniu autystycznych ograniczeń. Cykl „Dziecko i jego świat” przeznaczony jest dla dzieci (do lat 15) ze stwierdzonym autyzmem oraz ich opiekunów.
Program wpisuje się w realizowaną przez Gdyńskie Centrum Sportu strategię znoszenia barier społecznych. Jego podstawowym celem jest z jednej strony pomoc w rozwoju psychomotorycznym dzieci, z drugiej – edukacja rodziców lub opiekunów.
Podczas zajęć konieczna jest obecność opiekuna. Przed zajęciami należy okazać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań w zajęciach ruchowych.

Zajęcia "Dziecko i jego świat" w ramach Gdyńskiego Poruszenia koordynuje Artur Sprusiński.

  • Artur Sprusiński – oligofrenopedagog, absolwent AWFiS w Gdańsku, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w roli nauczyciela wychowania fizycznego pracującym nad rozwijaniem sprawności fizycznej uczniów ze spektrum autyzmu. Jest autorem pierwszych tego typu grupowych zajęć sportowych skierowanych do dzieci. Aktywności prowadzone w ramach Gdyńskiego Poruszenia są zbiorem jego wieloletnich doświadczeń w pracy nad rozwijaniem sprawności fizycznej osób z dysfunkcjami. Jak sam mówi: „Praca nad fizycznym rozwojem dziecka jest jednym z elementów przybliżających osoby ze spektrum autyzmu do satysfakcjonującego, niezależnego, społecznego a przede wszystkim zdrowego sposobu życia.”

Zajecia mogą prowadzić również inni trenerzy według programu i wytycznych przygotowanych przez trenera koordynatora

Więcej informacji na stronie: gdyniasport.pl.

  • ikonaOpublikowano: 16.01.2024 08:39
  • ikona

    Autor: Paweł Jałoszewski (p.jaloszewski@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 11.04.2024 14:14
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona