Informator dla osób niepełnosprawnych

Informator

Gdynia od kilku lat konsekwentnie realizuje politykę społeczną mającą na celu pełne i aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu miasta.

W listopadzie 2000r. Rada Miasta Gdyni uchwaliła "Program kompleksowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych ". Spektakularną inicjatywą jest cykliczny konkurs "Gdynia bez barier", w którym nagradzani są autorzy ciekawych pomysłów, rozwiązań i działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
medal_integracji
W grudniu 2000r. Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek otrzymał Medal Przyjaciel Integracji. Medal ten jest wyróżnieniem za dokonania na rzecz dialogu społecznego oraz integracji osób niepełnosprawnych. Prezydent Wojciech Szczurek jest do tej pory jedynym prezydentem miast polskich, który otrzymał takie wyróżnienie.

W sierpniu 2002r. Rada Miasta Gdyni uchwaliła program "Agenda 22"- wytyczne na podstawie, których władze lokalne opracowują plany polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych, w oparciu o Standardowe Zasady przyjęte w 1993r. przez Generalne Zgromadzenie ONZ. Program "Agenda 22" został opracowany przez szwedzkie organizacje osób niepełnosprawnych. Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce przyjęło program "Agenda 22".

Zarząd Związku Miast Bałtyckich (UBC) na XXIII posiedzeniu w Viljandi w Estonii zatwierdził i przyjął do realizacji zainicjowaną przez Gdynię kampanię społeczną "Bez barier" (Without Limits). Celem kampanii jest wymiana doświadczeń samorządów lokalnych państw, położonych w basenie Morza Bałtyckiego, w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych.