Informator gimnazjalisty

Mobilny informator dla gimnazjalistów

Gimnazjaliści z klas III rozpoczęli intensywne przygotowania do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Aby ułatwić im podjęcie tej ważnej decyzji, stworzony został informator, z którego swobodnie można korzystać także na urządzeniach mobilnych.

Rekrutacja do gdyńskich  szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 przeprowadzona jest w formie elektronicznej w terminie od 14 maja do 20 czerwca. Kandydat rejestruje się w systemie na stronie: www.nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

Kandydat spoza Gdyni zakłada indywidualne konto dostępu do systemu (samodzielnie lub z pomocą szkoły pierwszego wyboru), a następnie wprowadza swoje dane osobowe.

Wszelkie informacje dotyczące oferty edukacyjnej, etapów rekrutacji, terminów czy sposobu przeliczania ocen na punkty, znaleźć można w wydanym Informatorze o gdyńskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019, który dostępny jest w wersji papierowej w Wydziale Edukacji przy ul. Śląskiej 35-37 (pokój C102, I piętro) lub na stronie: http://gdynia.pl/co-nowego,2774/szkoly-czekaja-na-absolwentow-gimnazjow,520398 oraz na Facebooku Gdynia edukacyjna.