Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta Gdyni

Urzędnik też... krwiodawca

Ambulansowy pobór krwi przed Urzędem Miasta Gdyni, fot. Michał KowalskiBlisko 1,5 tys. litrów krwi oddali pracownicy Urzędu Miasta Gdyni w ciągu 6 lat działania Klubu Honorowych Dawców. W czwartek  podsumowano kolejny rok działalności i nagrodzono najaktywniejszych.

Pierwsza ambulansowa zbiórka Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta Gdyni odbyła się 12 stycznia 2010 r. W pierwszym roku działalności podczas ambulansowych zbiórek oddano 170 litrów krwi, w tym roku już 273, ale zaplanowany jest jeszcze jeden ambulansowy pobór (15 grudnia).

Urzędowy Klub ma obecnie 86 członków. Jest najaktywniejszym na Pomorzu.  Każdego roku przed Urzędem Miasta Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 52-54) Iwona Kondracka prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta Gdyni, fot. Michał Kowalskiodbywa się ponad 20 ambulansowych zbiórek krwi (w rekordowym roku 27). Ambulans staje przy Urzędzie zwykle w czwartki, zawsze w godzinach 9.00 - 13.00. „Zapraszamy na nasze zbiórki nie tylko członków klubu. Każdy kto jest zdrowy i chce oddać krew, jest mile widziany" - mówi Iwona Kondracka, która od 6 lat jest prezesem Klubu. Sama do tej pory oddała 36 litrów krwi. Za swoje zasługi dla krwiodawstwa w grudniu otrzyma od Prezydenta RP Złoty Krzyż Zasługi.

Podczas czwartkowej uroczystości (24.11.2016) zostały wręczone odznaczenia "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi". Otrzymali je: Piotr Kałużny (złota odznaka), Tomasz Zemler, Jacek Błaszczyk (srebrna odznaka), Grzegorz Murawski, Mateusz Radomski, Paweł Pawlik, Marek Masłowski, Krzysztof Czapiewski, Maria Speyer (brązowa), Magdalena Morzuch, Kamila Lejk, Rafał Wojtczak Jurasz, Robert Murawski i Krzysztof Kopacz. Wręczono także puchary najaktywniejszym krwiodawcom roku 2016. Poczęstunek i upominki ufundowali sponsorzy: Maciej Wołk- Karaczewski, Bartosz Wołk - Karaczewski, Magdalena Kondracka, Marek Sobieniak, Stefan Leszczyński, Mariusz Kiedrowicz, Chipolbrok, Pizzeria Anker, Tesco Dąbrowa, Coca Cola Gdynia, Kwiaciarnia Gdyńska i Kwiaciarnia Casablanka.

Zobacz także: Kto może zostać krwiodawcą i jak się do tego przygotować

Wręczenie odznaczenia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, fot. Michał Kowalski

Wręczenie odznaczenia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, fot. Michał Kowalski

Wręczenie odznaczenia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, fot. Michał Kowalski

Wręczenie pucharu dla najaktywniejszych krwiodawców, fot. Michał Kowalski

Wręczenie pucharu dla najaktywniejszych krwiodawców, fot. Michał Kowalski

Spotkanie w Urzędzie Miasta Gdyni Klubu Krwiodawców HDK, fot. Michał Kowalski

Spotkanie w Urzędzie Miasta Gdyni Klubu Krwiodawców HDKPuchary i odznaczenia dla najaktywniejszych krwiodawców Klubu HDK PCK przy Urzędzie Miasta Gdyni, fot. Michał Kowalski

Wspólne zdjęcie członków Klubu HDK PCK przy Urzędzie Miasta Gdyni i gości, fot. Michał Kowalski

fot. Michał Kowalski