Komunikaty

Przebudowa skrzyżowania ul. Komandorskiej/Mireckiego/Wąsowicza

Przebudowa skrzyżowania ul. Komandorskiej/Mireckiego/Wąsowicza - zmiany w ruchu (fot. M. Mielewski)

Przebudowa skrzyżowania ul. Komandorskiej/Mireckiego/Wąsowicza - zmiany w ruchu (fot. M. Mielewski)

W poniedziałek 8 lipca rozpocznie się pierwszy etap zmian w organizacji ruchu związanych z przebudową skrzyżowania ulic Komandorskiej, Mireckiego i Wąsowicza w Gdyni.


Zakres zmian w organizacji ruchu:

  • Zamknięty zostanie wjazd na skrzyżowanie od ul. Montwiłła Mireckiego z kierunku północnego od ul. Morskiej oraz wjazd na skrzyżowanie od ul. Komandorskiej od strony południowo-wschodniej, od ul. Grabowo. Wjazd w ul. Montwiłła Mireckiego od ul. Morskiej, możliwy tylko do wysokości Centrum Medycznego Clinica Medica. Natomiast dojazd od ul. Grabowo ulicą Komandorską możliwy tylko do wysokości ul. Komandorskiej 21A,
  • Zamknięta zostanie część skrzyżowania przyległa do jezdni ul. Komandorskiej w kierunku ul. Kalksztajnów. Ruch dla tego kierunku zostanie poprowadzony na jezdni dla kierunku przeciwnego,
  • Ruch pojazdów od ul. Komandorskiej z kierunku północno-zachodniego będzie możliwy w kierunku ul. Montwiłła Mireckiego oraz ul. Stanisława Wąsowicza. Dojazd do ul. Montwiłła Mireckiego oraz ul. Stanisława Wąsowicza możliwy będzie od ul. Kalksztajnów,
  • Zamknięta zostanie część skrzyżowania przyległa do jezdni ul. Stanisława Wąsowicza. Wyjazd z ul. Stanisława Wąsowicza będzie możliwy tylko w kierunku ul. Komandorskiej,
  • Ruch pojazdów od ul. Montwiłła Mireckiego będzie możliwy tylko w kierunku północno-zachodnim ul. Komandorskiej,
  • Miejsca postojowe wzdłuż ul. Komandorskiej w obrębie skrzyżowania na czas przebudowy będą niedostępne,
  • W obrębie skrzyżowania zamknięte zostaną dotychczasowe przejścia dla pieszych, w trakcie prac funkcjonować będą tymczasowe przejścia.,
  • W obrębie skrzyżowania będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Kierowanie ruchem odbywać się będzie przy zastosowaniu tymczasowej sygnalizacji świetlnej.

Prosimy kierowców o ostrożność oraz o dostosowanie się do zmian w organizacji ruchu.

Prace potrwają do końca sierpnia. Harmonogram prac może ulec zmianie, roboty są uzależnione między innymi od warunków pogodowych.

Kontakt

ikona