Komunikaty

Rozbudowa ulicy adm. J. Unruga w Gdyni – zmiany w organizacji ruchu

widok z góry na skrzyżowanie, widoczny ruch uliczny, skrzyżowanie dróg

Zmiana będzie polegać na zamknięciu dla ruchu południowej jezdni ul. Unruga przy skrzyżowaniu z ul. Kwiatkowskiego, przy jednoczesnym udostępnieniu dla ruchu dwukierunkowego jezdni północnej na tym odcinku. Na skrzyżowaniu ul. Unruga i Kwiatkowskiego wyłączona zostanie całkowicie sygnalizacja świetlna, a istniejące skrzyżowanie będzie działało na zasadzie ronda // fot. M. Mielewski

Od soboty 13 kwietnia, od ok. 05:00 rano, wprowadzony zostanie kolejny etap zmiany organizacji ruchu na rozbudowywanym obszarze ul. admirała J. Unruga, na odcinku od Estakady Kwiatkowskiego do ul. Nasypowej.

Zmiana będzie polegać na zamknięciu dla ruchu południowej jezdni ul. Unruga przy skrzyżowaniu z ul. Kwiatkowskiego, przy jednoczesnym udostępnieniu dla ruchu dwukierunkowego jezdni północnej na tym odcinku.

W związku z powyższymi zmianami wyłączona zostanie całkowicie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Unruga i Kwiatkowskiego, a istniejące skrzyżowanie będzie działało na zasadzie ronda. Manewr skrętu w prawo, z planowanego ronda na ul. Unruga będzie możliwy dzięki wykonaniu tymczasowego poszerzenia jezdni. Ruch pieszych wzdłuż ul. Unruga, zostanie skierowany na chodnik przy jezdni północnej. Dla pieszych udostępnione zostanie także dojście do obiektów handlowych w rejonie istniejących przystanków autobusowych, jednocześnie służące jako objazd dla rowerzystów – dalej wzdłuż ul. Traczy do ul. Flisaków.

schemat zmian w organizacji uchu, mapa

źródło: OpenStreetMap
Zmiana jest podyktowana utrzymaniem możliwie jak najwyższej płynności ruchu
, prosimy kierujących o baczną uwagę na tymczasowe oznakowanie i ostrożną jazdę.

Przystanki autobusowe z zamkniętego odcinka zostaną przeniesione przed skrzyżowanie z ul. Unruga – na istniejącą łącznicę zjazdową z Estakady Kwiatkowskiego.

Dodatkową zmianą wpływającą na ruch jest wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Unruga i Szlifierzy oraz wyłączenie możliwości skrętu w lewo z ul. Unruga w ul. Cechową. Jezdnia ul. Szlifierzy w rejonie skrzyżowania z ul. Unruga zostanie zawężona do jednego pasa ruchu w każdym kierunku (brak dodatkowego pasa do skrętu w lewo), jezdnia ul. Unruga z obu stron skrzyżowania również zostanie zawężona do jednego pasa ruchu w każdym kierunku.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
ikona