Komunikaty

Ul. Nowowiczlińska – zmiana organizacji ruchu

zmiany w organizacji ruchu, grafika

Ul. Nowowiczlińska – zmiana organizacji ruchu (komunikat)

W poniedziałek 15.05.2023 r. rozpoczną się roboty drogowe w obrębie ul. Nowowiczlińskiej. Prace będą prowadzone na odcinku od ul. Rdestowej (bez skrzyżowania) do łącznicy wjazdowej z ul. Nowowiczlińskiej na S7 w kierunku do Gdańska.


Na ul. Nowowiczlińskiej obowiązywać będą niewielkie utrudnienia w ruchu kołowym w związku z tym, że większość prac będzie wykonywanych poza jezdnią ul. Nowowiczlińskiej.
O ostrożność prosimy pieszych, którzy będą musieli korzystać z alternatywnych tras pieszych, omijających miejsce prowadzonych robót (w tym etapie - po północnej stronie ul. Nowowiczlińskiej).

Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu: do 31.12.2023 r.

Prosimy wszystkich uczestników ruchu o ostrożność oraz o dostosowanie się do zmian w organizacji ruchu.

ikona