Komunikaty

Ul. Wielkopolska - zmiana organizacji ruchu

zmiany w organizacji ruchu, grafika

Ul. Wielkopolska - zmiana organizacji ruchu (komunikat)

5 maja (w piątek) wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w ciągu ul. Wielkopolskiej w obrębie skrzyżowania z ul. Parkową i ul. Racławicką w Gdyni, polegającą na zamknięciu lewych pasów ul. Wielkopolskiej w obrębie ww. skrzyżowania. Dodatkowo wjazd w ul. Parkową odbywać się będzie w nowej, docelowej lokalizacji.


Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie około 1 miesiąca. Związana jest ona z wykonywaniem robót drogowych.

Roboty wykonywane są w ramach „Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny” - faza 1.

ikona