Konkurs

KONKURS VIRTUAL WASHINGTON BUSINESS WEEK 2022

KONKURS VIRTUAL WASHINGTON BUSINESS WEEK 2022

Organizatorem Konkursu jest Gmina Miasta Gdyni we współpracy z Foundation for Private Enterprise Education.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w Konkursie Virtual Washington Business Week 2022, zapoznaj się z REGULAMINEM KONKURSU.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

- uczniowie gdyńskich szkół średnich (ponadpodstawowych)
- uczniowie szkół średnich zamieszkali w Gdyni
- uczniowie szkół średnich z Ukrainy, przebywający w Gdyni
- w wieku 14-18 lat
- posługujący się językiem angielskim na poziomie minimum B2 (warunek konieczny)

Powyższe wymogi muszą być spełnione na dzień przystąpienia do Konkursu (przesłania formularza zgłoszeniowego).

NA CZYM POLEGA KONKURS I JAK WZIĄĆ W NIM UDZIAŁ?

Konkurs polega na opisaniu w języku angielskim własnego pomysłu na biznes lub aplikację mobilną z dowolnej branży.

Żeby wziąć udział w Konkursie należy przesłać formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

NAGRODA

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń, wybranych zostanie aż pięciu laureatów Konkursu.

Nagrodą jest udział w wirtualnej wersji programu Washington Business Week organizowanego przez Foundation for Private Enterprise Education (FPEE) w terminie 11 – 15 lipca 2022 r.

Każdy laureat będzie mógł wybrać jedną z trzech ścieżek tematycznych:
- Business
- Advanced Business (dla uczestników, którzy brali już udział w programie na poziomie Business)
- Clean Energy.

Laureatom Konkursu zostanie przekazany kod do bezpłatnego zarejestrowania się do programu Washington Business Week, realizowanego w formule online wraz z informacją o sposobie dołączenia do wydarzenia.

Washington Business Week jest amerykańskim programem. Z tego powodu godziny wirtualnych spotkań dostosowane są do lokalnego czasu stanu Washington.
Poza powyższymi ramami czasowymi uczestnicy będą dodatkowo przeznaczać ok. 1-2 h dziennie na prace nad swoimi projektami.

Więcej informacji o programie Washington Business Week można przeczytać w zakładce O PROGRAMIE oraz na stronie organizatora wydarzenia: www.wbw.org.

ZGŁOSZENIA MOŻNA NADSYŁAĆ DO 13 CZERWCA 2022!

Ogłoszenie wyników odbędzie się 20 czerwca 2022 r. o godz. 12:00. na stronie www.gdyniabusinessweek.pl (zakładka AKTUALNOŚCI) oraz na Facebooku i Instagramie Gdynia Business Week.

O wynikach Konkursu laureaci zostaną także powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Ze względu na fakt, że nagrodą w Konkursie jest miejsce w programie Washington Business Week 2022 w wersji online, warunkiem udziału w Konkursie Virtual Washington Business Week 2022 jest posiadanie urządzenia elektronicznego (komputera/laptopa) ze stabilnym połączeniem z Internetem i możliwością odtwarzania video (w tym posiadanie działającej kamerki internetowej).

REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNY JEST NA DOLE STRONY.