Konkurs – Gdynia bez barier

Poznaliśmy laureatów XVII edycji konkursu „Gdynia bez barier”

24 maja 2016 r. podczas gali w Teatrze Muzycznym w Gdyni uhonorowano laureatów XVII edycji konkursu „Gdynia bez barier".
Kapituła Konkursu przyznała:

- Medal „Gdynia bez barier" spółce Alter Art Festival za kompleksową dostępność Festiwalu Open'er dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami
- Medal „Gdynia bez barier" pani Katarzynie Napiórkowskiej za nowatorski przekaz i odwagę mówienia o trudnym temacie jakim jest depresja
- Medal „Gdynia bez barier" pani Magdalenie Biegańskiej za pełną entuzjazmu zachętę i „poruszenie" do wszelkiej aktywności osób poruszających się na wózkach, ich rodziny i przyjaciół
- wyróżnienie pani Agnieszce Kokorzyckiej wraz ze społecznością Szkoły Podstawowej nr 11 w Orłowie oraz organizatorom akcji „Obudź w sobie Anioła dla Mateusza Przybył" za pomysł, zaangażowanie i realizację akcji, dzięki której udało się uratować życie chorego chłopca
- wyróżnienie Gdyńskiemu partnerstwu na rzecz osób niepełnosprawnych za zaangażowanie w realizację kompleksowych działań dedykowanych osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom, wyznaczenie adekwatnych do potrzeb kierunków rozwoju sieci usług społecznych oraz inspirowanie do zmiany społecznej w drodze otwartego dialogu.
Podczas gali odbyły się pokazy taneczne mistrzów świata, wystąpili wolontariusze z I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, oraz odbył się koncert zespołu Dikanda.


Gdynia od kilku lat konsekwentnie realizuje politykę społeczną mającą na celu pełne i aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu miasta.
W listopadzie 2000 roku Rada Miasta Gdyni uchwaliła „Program kompleksowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych". Spektakularną inicjatywą jest cykliczny konkurs „Gdynia bez barier", którego celem jest wyróżnienie wszystkich instytucji, organizacji i osób prywatnych - autorów pomysłów i udogodnień (już istniejących, bądź będących w fazie projektu), pomagających przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób niepełnosprawnych. W konkursie nagradzane są inicjatywy przyczyniające się do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, utrudniających życie osobom niepełnosprawnym.

XVII gala konkursu „Gdynia bez barier”, fot. Michał Puszczewicz
XVII gala konkursu „Gdynia bez barier”, fot. Michał Puszczewicz
Od lewej: Beata Wachowiak-Zwara Pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych, Piotr Pawłowski i prezydent Gdyni Wojciech Szczurek na gali XVII edycji konkursu „Gdynia bez barier”, fot. Michał Puszczewicz
XVII gala konkursu „Gdynia bez barier”, fot. Michał Puszczewicz
XVII gala konkursu „Gdynia bez barier”, fot. Michał Puszczewicz
XVII gala konkursu „Gdynia bez barier”, fot. Michał Puszczewicz
XVII gala konkursu „Gdynia bez barier”, fot. Michał Puszczewicz
Prezydent Gdyni wręcza medal „Gdynia bez barier przedstawicielce spółki Alter Art Festival za kompleksową dostępność Festiwalu Open`er dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, fot. Michał Puszczewicz
Katarzyna Napiórkowska otrzymała medal „Gdynia bez barier za nowatorski przekaz i odwagę mówienia o trudnym temacie jakim jest depresja, fot. Michał Puszczewicz
Magdalena Biegańska otrzymała medal „Gdynia bez barier za pełną entuzjazmu zachętę i „poruszenie do wszelkiej aktywności osób poruszających się na wózkach, ich rodziny i przyjaciół, fot. Michał Puszczewicz
Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wręcza wyróżnienie pani Agnieszce Kokorzyckiej wraz ze społecznością Szkoły Podstawowej nr 11 w Orłowie oraz organizatorom akcji „Obudź w sobie Anioła dla Mateusza Przybył, fot. Michał Puszczewicz
Wyróżnione osoby z Gdyńskiego partnerstwa na rzecz osób niepełnosprawnych, fot. Michał Puszczewicz

fot. Michał Puszczewicz