Konkurs – Gdynia bez barier

Rozstrzygnięcie XIV edycji konkursu „Gdynia bez barier”

20 maja 2013 r.  w Teatrze Muzycznym odbyła się gala 14. edycji konkursu „Gdynia bez barier".  Medale „Gdynia bez barier" otrzymali:
 
- Andrzej Riss, Prezes Klubu Sportowego Niepełnosprawnych „Start-Gdynia" - za wieloletnie aktywne działania na rzecz promocji sportu wśród osób niepełnosprawnych;


 
- Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdyni - za kształtowanie aktywnych postaw społecznych propagujących tolerancję i akceptację każdego z nas;
 


- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku - za program kompleksowego wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi pn. „Żyć razem";- Artur Labudda - za godną naśladowania postawę, otwartość i pasję, przełamywanie barier i stereotypów, pokonywanie własnych ograniczeń i pomoc innym;
 


- dr hab. inż. arch. Marek Wysocki - za konsekwentne i bezkompromisowe propagowanie projektowania uniwersalnego;
 


Wyróżnienia otrzymali:
 
- Filip Jacobson - za pomysł i realizację etiudy filmowej pn. „Spacer", która pobudza naszą wyobraźnię, wrażliwość i skłania do refleksji;


 
- Fabryka Rajstop ADRIAN - za niekonwencjonalną reklamę pozytywnie wykorzystującą wizerunek osoby z niepełnosprawnością. 
 


„Gdynia bez barier" to część „Programu kompleksowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych", uchwalonego przez Radę Miasta Gdyni w listopadzie 2000 r. Celem konkursu jest wyróżnienie wszystkich instytucji, organizacji i osób prywatnych - autorów pomysłów i udogodnień (już istniejących bądź w fazie projektu), pomagających przełamać stereotypy myślenia o niepełnosprawności. Nagradzane są inicjatywy przyczyniające się do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, utrudniających życie osobom niepełnosprawnym.
 
Nagrodami w konkursie są m.in. medale Prezydenta Miasta Gdyni „Gdynia bez barier" oraz  prawo użytkowania logo „Gdynia bez barier" na wszystkich obiektach, produktach i korespondencji nagrodzonego. W dotychczasowych 14 edycjach medale wręczono 47 osobom, instytucjom i organizacjom, a 40 wyróżniono.

Gala 14. edcyji konkursu Gdynia bez barier, fot. Tomasz Kamiński

Gala 14. edcyji konkursu Gdynia bez barier, fot. Tomasz Kamiński

Gala 14. edcyji konkursu Gdynia bez barier, fot. Tomasz Kamiński

Gala 14. edcyji konkursu Gdynia bez barier, fot. Tomasz Kamiński

Gala 14. edcyji konkursu Gdynia bez barier, fot. Tomasz Kamiński

Gala 14. edcyji konkursu Gdynia bez barier, fot. Tomasz Kamiński

Gala 14. edcyji konkursu Gdynia bez barier, fot. Tomasz Kamiński

Gala 14. edcyji konkursu Gdynia bez barier, fot. Tomasz Kamiński

Gala 14. edcyji konkursu Gdynia bez barier, fot. Tomasz Kamiński

Gala 14. edcyji konkursu Gdynia bez barier, fot. Tomasz Kamiński

Gala 14. edcyji konkursu Gdynia bez barier, fot. Tomasz Kamiński

Fot. Tomasz Kamiński