Konkurs - Jak żyć w przyjaźni

Ogłoszono IX edycję konkursu pn. „Jak żyć w przyjaźni?”

IX edycja konkursu „Jak żyć w przyjaźni?” skierowana jest do nauczycieli drugich klas gdyńskich szkół podstawowych, których zadaniem jest opracowanie i realizacja w grupie drugoklasistów projektów edukacyjnych inspirujących dzieci do budowania relacji opartych na zrozumieniu, otwartości na współpracę i wrażliwości na potrzeby innych. Regulamin otwiera nowe możliwości poszukiwania pomysłów, których efektem mogą być gry, zabawy, przedstawienia, wycieczki, czyli formy atrakcyjne dla dzieci, pozwalające w sposób naturalny i jednocześnie spontaniczny kształtować postawy wychowanków. Nowa formuła konkursu zachęca do udziału zarówno nauczycieli – wychowawców klas drugich gdyńskich szkół podstawowych, jak i nauczycieli bibliotek, nauczycieli świetlic, pedagogów oraz psychologów.Wczesne uświadomienie dzieci i uwrażliwienie ich na odmienność, niepełnosprawność pozwoli w przyszłości wypracować odpowiednie postawy społecznej tolerancji, zrozumienia i wsparcia w stosunku do innego człowieka. Z drugiej strony pozwala dzieciom niepełnosprawnym na pełną integrację i akceptację społeczną. Materiały edukacyjne, które są wydawane i finansowane przez Urząd Miasta Gdyni mogą być wykorzystywane w różny sposób i metody dotarcia do dzieci w różnym przedziale wiekowym. Wyniki konkursu są ogłaszane podczas uroczystej gali, która stanowi okazję do podsumowań efektów edukacyjnych, jak również pozwala zaprezentować potencjał osób z niepełnosprawnością (np. występ wokalny, czy impresja taneczna dzieci niesłyszących). Świadome kształtowanie postaw dziecka powoduje, że w przyszłości nie ma ono problemu w kontakcie z osobą niepełnosprawną a i sama osoba niepełnosprawna funkcjonuje jako pełnoprawny obywatel i partner w różnych sferach życia i relacjach społecznych. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek. Materiały konkursowe należy nadsyłać pocztą na adres: Referat ds. Osób NiepełnosprawnychUrząd Miasta GdyniAl. Marsz. Piłsudskiego 52/5481-382 Gdynialub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.Termin składania prac konkursowych w zaklejonych kopertach z napisem: Konkurs „Jak żyć w przyjaźni? - IX edycja” upływa 16 lutego 2015 roku.Wskazany termin dotyczy również prac konkursowych nadesłanych pocztą. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie ds. Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miasta Gdyni, Aleja Marsz. Piłsudskiego 52/54, pok. 114 A, tel. 58/ 66-88-793, e-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do końca maja 2015 roku.  

Regulamin konkursu "Jak żyć w przyjaźni?"