Konkurs - Jak żyć w przyjaźni

Rozstrzygnięcie V edycji konkursu "Jak żyć w przyjaźni?"

jak żyć w przyjaźni? - książka -3Rozstrzygnięto V edycję konkursu „Jak żyć w przyjaźni?" dla nauczycieli II klas gdyńskich szkół podstawowych. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w piątek 15 kwietnia 2011 r. w Hotelu „Nadmorski". W gali uczestniczyli prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, wiceprezydent Ewa Łowkiel, a także nauczyciele i dyrektorzy gdyńskich szkół. Wśród gości znalazł się również Artur Labudda, który - pomimo swej niepełnosprawności - przejechał quadem ponad 6 tys. km wzdłuż granic Polski. Za wyprawę „Granicami bez granic" otrzymał podczas tegorocznych gdyńskich Kolosów wyróżnienie w kategorii „Wyczyn roku". Uroczystość uświetnił recital Anny Heron,

W ramach konkursu nauczyciele przygotowywali, z wykorzystaniem książeczki „Dziecięce zasady - Jak żyć w przyjaźni", scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą mogły nauczyć się tolerancji i szacunku dla wszelkiej odmienności, w tym niepełnosprawności.

Do V edycji konkursu zgłoszono 25 prac. Trzy zostały nagrodzone. Tyle samo prac wyróżniono.

Statuetka konkursu „Samorząd równych szansLaureatkami konkursu zostały:
I miejsce - zespół: Barbara Babiarz i Joanna Szawłowska ze Szkoły Podstawowej nr 28 (nagroda w wysokości 4 tys. zł do równego podziału);
II miejsce - Wioleta Komorowska ze Szkoły Podstawowej nr 46 (nagroda w wysokości 3 tys. zł);
III miejsce -zespół: Agnieszka Szczypior i Marlena Ellwart ze Szkoły Podstawowej nr 35 (nagroda w wysokości 2 tys. zł do równego podziału).

Wyróżnienia:
- Anna Daruk ze Szkoły Podstawowej nr 34;
- zespół: Lucyna Świnoga i Ewa Szczepkowska ze Szkoły Podstawowej nr 10;
- Monika Richert ze Szkoły Podstawowej nr 44.

W 2009 roku gdyński program „Jak żyć w przyjaźni" znalazł się wśród laureatów konkursu „Samorząd równych szans", organizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Do konkursu zgłoszono 58 projektów, które podejmowały inicjatywy na rzecz pełnego włączenia osób niepełnosprawnych w życie lokalnych społeczności. Piętnaście najlepszych zdobyło tytuł "Samorządu równych szans".


Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu Jak żyć w przyjaźni - prezydent wręcza nagrody / fot. Dorota Nelke

Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu Jak żyć w przyjaźni - prezydent wręcza nagrody / fot. Dorota Nelke

Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu Jak żyć w przyjaźni - prezydent wręcza nagrody / fot. Dorota Nelke

Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu Jak żyć w przyjaźni - wręczenie  nagród od sponsorów / fot. Dorota Nelke

Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu Jak żyć w przyjaźni / fot. Dorota Nelke

Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu Jak żyć w przyjaźni - Artur Labudda, który - pomimo swej niepełnosprawności -przejechał quadem ponad 6 tys. km wzdłuż granic Polski  / fot. Dorota Nelke

Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu Jak żyć w przyjaźni - Artur Labudda, który - pomimo swej niepełnosprawności -przejechał quadem ponad 6 tys. km wzdłuż granic Polski  / fot. Dorota Nelke

Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu Jak żyć w przyjaźni - recital Anny Heron / fot. Dorota Nelke

fot. Dorota Nelke