Książka

Zapraszamy Partnerów do Projektu

pióra

Jako wydawca książki "Zapraszamy ptaki do Gdyni", zadbaliśmy o jej najwyższe walory merytoryczne, artystyczne i edukacyjne. Dbamy również o to, aby została wydana z materiałów najwyższej jakości i stanowiła cenny materiał promocyjny dla Partnerów wydania.

Opracowanie i przygotowanie książki do druku sfinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapraszamy do partycypacji w kosztach wydruku. W zamian oferujemy przekazanie części nakładu, umieszczenie logo Partnera w stopce redakcyjnej książki oraz wspólną jej promocję.

Kontakt:
Dorota Marszałek-Jalowska
d.marszalek-jalowska@gdynia.pl
tel. 58 66 88 475