Uwaga! Rząd przedłużył obowiązywanie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa do 25 kwietnia Uwaga! Rząd przedłużył obowiązywanie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa do 25 kwietnia
Lista podmiotów ubiegających się

Wykaz oferentów - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci

Wykaz oferentów ubiegających się o dotację w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Nr 3415/21/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09 marca 2021 r. na powierzenie realizacji zadania z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci”.
 
 
I. Nazwa Wnioskodawcy:
  1.   Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych, ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk,  
 Wnioskowana kwota dotacji:   2021 r.  –  614 397,60  PLN
                                                  2022 r.  –  921 596,40  PLN
                                                  2023 r.  –  921 596,40  PLN
                                                  2024 r.  –  921 596,40  PLN
                                                  2025 r.  –  921 596,40  PLN
                                                  2026 r.  –  307 198,80  PLN