Lista podmiotów ubiegających się

Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi


Wykaz oferentów ubiegających się o dotację w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Nr 1920/20/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04 lutego 2020 r. na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi”.

I. Nazwa Wnioskodawcy:
1. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie 22,  82-420 Ryjewo
Wnioskowana kwota dotacji:
2020 r.  –  295 000,00  PLN
2021 r.  –  540 000,00  PLN
2022 r.  –  540 000,00  PLN
2023 r.  –  135 000,00  PLN
2. Fundacja Instytut Białowieski, ul. Rumiankowa14/4, 15-665 Białystok - oferta nie spełnia wymogów formalnych
Wnioskowana kwota dotacji:
2020 r.  –  290 000,00  PLN
2021 r.  –  540 000,00  PLN
2022 r.  –  540 000,00  PLN
2023 r.  –  130 000,00  PLN
                                             
Posiedzenie Komisji Oceniającej odbędzie się dnia 12 marca 2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Grabowo 2.