1306 (1106) 2018-01-12 - 2018-01-18

Dla najmłodszych i trochę starszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza:
- dzieci w wieku 2,5-4 lat, nie uczęszczające na co dzień do przedszkola, na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 7, ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44. Zajęcia odbywają się w poniedziałek i wtorek w godzinach 15.00-17.30 oraz od środy do piątku w godzinach 15.00-17.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
- w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami (psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog) w środę 24 stycznia w godz. 16.30-18.30 do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44). Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne.
- dzieci w wieku 2,5-4 lat, nie uczęszczające na co dzień do przedszkola, na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 29 (ul. Adm. Unruga 53, tel. 58 625 09 67) w sobotę 13 stycznia w godz. 9.00-14.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
***
Przedszkole „Przystań Szkraba” ul. Chwarznieńska 136/138, Witomino przyjmuje zapisy dzieci w wieku 2,5 – 5 lat.
Przedszkole czynne od godz. 6.30 do 17.30. Oferuje poza realizacją podstawy programowej wg MEN w ramach czesnego zajęcia dodatkowe m.in.: rytmika, język angielski, warsztaty plastyczne.
Informację można uzyskać pod nr tel. 600 046 412/ 601 441 444 lub na stronie internetowej www.przystanszkraba.eu.