1306 (1106) 2018-01-12 - 2018-01-18

Modernizacja niebieskiego szlaku rowerowego w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

5 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę o dofinansowanie na odnowienie niebieskiego szlaku rowerowego w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Gdynia jest partnerem tego przedsięwzięcia. Celem inwestycji jest modernizacja istniejących nawierzchni ciągów rekreacyjnych oraz wykonanie oznakowania tych tras.
Długość szlaku wraz z łącznikami na terenie Gdyni wynosi 30 km (w Gdańsku 40, w Sopocie 9). Odnowione zostaną te odcinki, które dzisiaj są trudne do pokonania na rowerze. W ciągu dwóch lat dotychczasowe grząskie fragmenty zostaną zastąpione nawierzchnią żwirową. Założono, że projekt nie może skutkować zasadniczą ingerencją w tereny leśne. Na całej długości szlak zostanie odpowiednio oznakowany. Trasa będzie tak wykonana, aby ochronić bogactwo fauny i flory TPK, w tym siedliska licznych płazów.
Dofinansowanie unijne całego projektu wartego 12 mln zł wynosi 5 mln zł. Wartość projektu w części gdyńskiej to 3,74 mln zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1,55 mln zł.