1306 (1106) 2018-01-12 - 2018-01-18

Wykłady i spotkania

Kaszubskie Forum Kultury oraz Gdyński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zapraszają do siedziby KFK przy al. Marszałka Piłsudskiego 18:
- 18 stycznia o godz. 17.30 na wieczór poświęcony ks. prałatowi Hilaremu Jastakowi. O dokonaniach i życiu Niezłomnego Kapłana będą rozmawiać, między innymi: Danuta Sadowska (moderator spotkania), Małgorzata Sokołowska i Jerzy Miotke,
- 17 stycznia o godz. 11.00 na wykłady UTW dotyczące historii Gdyni. Prowadzenie: dr Tomasz Rembalski.