O programie

O programie

Washington Business Week - w wersji online

11-15 lipca 2022 r.

Podczas pięciodniowych warsztatów online prowadzonych w języku angielskim, uczestnicy nauczą się podstaw biznesu od międzynarodowych instruktorów reprezentujących specjalizujące się w tym temacie różnorodne firmy i instytucje.

Uczniowie wraz z rówieśnikami z zagranicy zostaną podzieleni na grupy, a ich zadaniem będzie stworzenie innowacyjnego produktu i dobrze prosperującej firmy.

Program zajęć oferuje różnorodne ćwiczenia i wykłady oraz kreatywne gry, podczas których profesjonalna kadra będzie dzielić się wiedzą i doświadczeniem z zakresu zasad funkcjonowania przedsiębiorstw i efektywnego prowadzenia biznesu.

Uczniowie dowiedzą się m.in. jak z sukcesem przeprowadzić kampanię marketingową i promocyjną oraz odczytywać analizy biznesowe. Poprzez pracę w grupie będą mogli nauczyć się konstruktywnego działania w zespole, a dzięki autoprezentacjom poznają sposoby na radzenie sobie z tremą, gdy w grę wchodzą wystąpienia publiczne. A to wszystko w pełnej pozytywnej energii atmosferze, ponieważ program został tak zaprojektowany, by każdy z uczestników mógł odnaleźć swoje najlepsze cechy i mocne strony.

Program odbywający się w terminie 11-15 lipca 2022 r. oferuje aż 3 ścieżki tematyczne:

- Business Week
- Advanced Business Week (dla absolwentów poziomu podstawowego Business)
- Clean Energy Week

Advanced Business Week

Dla absolwentów poziomu Business. Podczas warsztatów, uczniowie będą mieć możliwość jeszcze szerszego poznania tematyki planowania biznesowego, przedsiębiorczości, podejmowania ryzyka i komunikacji biznesowej. Ponownie zostaną podzieleni na grupy-firmy, jednak tym razem rywalizować będą w tworzeniu dogłębnego biznesplanu, a także dowiedzą się więcej o pozyskiwaniu inwestycji biznesowych.

Clean Energy Week 

Zadaniem uczestników będzie zaprojektowanie firmy zajmującej się tematyką odnawialnych źródeł energii oraz stworzenie produktu, który będzie nieść korzyści dla klimatu. Zespoły przeprowadzą audyt energii domowej. Będą szukać wspólnych pomysłów na oszczędzanie energii oraz opracowywać nowy produkt, który rozwiąże problem jej marnotrawienia.
Uczniowie poszerzą wiedzę z zakresu tak istotnego i coraz bardziej popularnego przemysłu odnawialnych źródeł energii oraz dowiedzą się więcej na temat kariery w tym obszarze. Profesjonalni liderzy przybliżą im tematykę unikalnych wyzwań, jakim trzeba stawić czoła zajmując się tą wyjątkową branżą.

Washington Business Week 2022 jest amerykańskim programem, organizowanym przez Foundation for Private Enterprise Education, dlatego godziny wirtualnych spotkań dostosowane są do lokalnego czasu stanu Washington.

Chciałbyś dołączyć do programu?
Weź udział w Konkursie Virtual Washington Business Week 2022! Więcej informacji w zakładce KONKURS.