Organizatorzy

Organizatorzy


Miasto Gdynia
 
Gdynia to miasto szerokich horyzontów i dynamicznego rozwoju. Dla wielu jest synonimem przedsiębiorczości, pracowitości i skuteczności w dążeniu do celu. Mieszkają tu ludzie ambitni, dobrze wykształceni, kreatywni i ceniący wysoką jakość życia. Dodatkowe czynniki, które wyróżniają Gdynię to otwarte i sprzyjające otoczenie biznesowo-finansowe, proinnowacyjność samorządu oraz atrakcyjne perspektywy rozwoju. Ma to odzwierciedlenie w wielu profesjonalnych rankingach, jak również w badaniach opinii publicznej.
 
Ważne miejsce wśród działań miasta zajmuje współpraca międzynarodowa. To właśnie dzięki siostrzanym relacjom z amerykańskim miastem Seattle możliwe było zorganizowanie pierwszej edycji Business Week w Gdyni w 2009 roku.
 
Foundation for Private Enterprise Education (Washington Business Week)

Latem 1976 na terenie kampusu Central Washington University zorganizowano pierwszą edycję programu Washington Business Week – warsztatów, których celem było przekazanie uczniom praktycznej wiedzy dotyczącej gospodarki oraz zaangażowanie społeczności lokalnej w tworzenie ciekawych projektów edukacyjnych.

Każdego roku we wszystkich programach z cyklu Business Week organizowanych w Stanach Zjednoczonych bierze udział ponad 3 tys. studentów. Za realizację warsztatów odpowiada fundacja Foundation for Private Enterprise Education. Jej misją jest kształcenie i inspirowanie uczniów, zachęcanie ich, aby odkrywali swój potencjał jako przyszli pracownicy, pracodawcy oraz osoby tworzące gospodarkę wolnorynkową. Fundacja działa na rzecz zwiększenia dostępności praktycznej nauki przedsiębiorczości dla uczniów w stanie Waszyngton poprzez uaktywnianie lokalnych przedsiębiorców oraz szkół i uczelni wyższych.