Organizatorzy

Organizatorzy


Miasto Gdynia
 
Gdynia to miasto szerokich horyzontów i dynamicznego rozwoju. Dla wielu jest synonimem przedsiębiorczości, pracowitości i skuteczności w dążeniu do celu. Mieszkają tu ludzie ambitni, dobrze wykształceni, kreatywni i ceniący wysoką jakość życia. Dodatkowe czynniki, które wyróżniają Gdynię to otwarte i sprzyjające otoczenie biznesowo-finansowe, proinnowacyjność samorządu oraz atrakcyjne perspektywy rozwoju. Ma to odzwierciedlenie w wielu profesjonalnych rankingach, jak również w badaniach opinii publicznej.
 
Ważne miejsce wśród działań miasta zajmuje współpraca międzynarodowa. To właśnie dzięki siostrzanym relacjom z amerykańskim miastem Seattle możliwe było zorganizowanie pierwszej edycji Business Week w Gdyni w 2009 roku.
 
Głównym organizatorem programu Gdynia Business Week po stronie polskiej jest Urząd Miasta Gdyni.
 
Foundation for Private Enterprise Education (Washington Business Week)

Latem 1976 na terenie kampusu Central Washington University zorganizowano pierwszą edycję programu Washington Business Week – warsztatów, których celem było przekazanie uczniom praktycznej wiedzy dotyczącej gospodarki oraz zaangażowanie społeczności lokalnej w tworzenie ciekawych projektów edukacyjnych.

Każdego roku we wszystkich programach z cyklu Business Week organizowanych w Stanach Zjednoczonych bierze udział ponad 3 tys. studentów. Za realizację warsztatów odpowiada fundacja Foundation for Private Enterprise Education. Jej misją jest kształcenie i inspirowanie uczniów, zachęcanie ich, aby odkrywali swój potencjał jako przyszli pracownicy, pracodawcy oraz osoby tworzące gospodarkę wolnorynkową. Fundacja działa na rzecz zwiększenia dostępności praktycznej nauki przedsiębiorczości dla uczniów w stanie Waszyngton poprzez uaktywnianie lokalnych przedsiębiorców oraz szkół i uczelni wyższych.

Fundacja jest współpomysłodawcą polskich edycji tygodnia biznesu i sprawuje merytoryczny nadzór nad ich przebiegiem.