Organizatorzy

Organizatorzy

ORGANIZATORZY KONKURSU WASHINGTON BUSINESS WEEK 2023
 
Miasto Gdynia
 
Gdynia to miasto szerokich horyzontów i dynamicznego rozwoju. Dla wielu jest synonimem przedsiębiorczości, pracowitości i skuteczności w dążeniu do celu. Mieszkają tu ludzie ambitni, dobrze wykształceni, kreatywni i ceniący wysoką jakość życia. Dodatkowe czynniki, które wyróżniają Gdynię to otwarte i sprzyjające otoczenie biznesowo-finansowe, proinnowacyjność samorządu oraz atrakcyjne perspektywy rozwoju. Ma to odzwierciedlenie w wielu profesjonalnych rankingach, jak również w badaniach opinii publicznej.
 
Ważne miejsce wśród działań miasta zajmuje współpraca międzynarodowa. To właśnie dzięki siostrzanym relacjom z amerykańskim miastem Seattle możliwe było zorganizowanie pierwszej edycji programu Business Week w Gdyni w 2009 roku.
 
Seattle-Gdynia Sister City Association (SGSCA)
 
Jest to działająca od 1993 roku organizacja non-profit, której członkowie (wolontariusze) działają na rzecz promocji gospodarczych, kulturowych i naukowych relacji między Seattle i Gdynią. SGSCA wielokrotnie udzielała finansowego i materialnego wsparcia gdyńskim organizacjom społecznym i pomagała w organizacji dwustronnych spotkań. Jednak niewątpliwie największym sukcesem organizacji było zaszczepienie na gdyńskim gruncie idei Business Weeka – czyli amerykańskiej szkoły letniej, w trakcie której młodzież uczy się podejmowania decyzji związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, rozwija techniki komunikacyjne, negocjacyjne oraz umiejętności nawiązywania kontaktów i pracy w zespole.
 
ORGANIZATOR PROGRAMU WASHINGTON BUSINESS WEEK W USA
 
Foundation for Private Enterprise Education (Washington Business Week)

Latem 1976 roku na terenie kampusu Central Washington University zorganizowano pierwszą edycję programu Washington Business Week – warsztatów, których celem było przekazanie uczniom praktycznej wiedzy dotyczącej gospodarki oraz zaangażowanie społeczności lokalnej w tworzenie ciekawych projektów edukacyjnych.

Co roku uczniowie szkół średnich z USA i innych krajów mają możliwość wzięcia udziału w programach z cyklu Business Week. Za realizację warsztatów odpowiada Foundation for Private Enterprise Education. Misją fundacji jest kształcenie i inspirowanie uczniów, zachęcanie ich, aby odkrywali swój potencjał jako przyszli pracownicy, pracodawcy oraz osoby tworzące gospodarkę wolnorynkową. Fundacja działa na rzecz zwiększenia dostępności praktycznej nauki przedsiębiorczości dla uczniów w Stanach Zjednoczonych i oracz uczniów międzynarodowych.

  • ikonaOpublikowano: 09.05.2023 08:00
  • ikona

    Autor: Administrator

ikona