Podstawowe uprawnienia i ulgi

Usługi telekomunikacyjne

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014r. poz. 243 z późn.zm.)
Stan prawny na dzień 16.02.2015 r.   

Przedsiębiorca świadczący usługi telekomunikacyjne zobowiązany jest zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp do świadczonej przez siebie usługi powszechnej przez oferowanie:
  1. urządzeń końcowych przystosowanych do używania przez osoby niepełnosprawne, jeżeli używanie takiego urządzenia jest niezbędne do zapewnienia im dostępu do usługi powszechnej;
  2. udogodnień ułatwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z usługi powszechnej.
Organy administracji łączności prowadzą politykę regulacyjną, mając na celu w szczególności:
  • wspieranie konkurencji w zakresie dostarczania sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym m.in. zapewnienie użytkownikom, także użytkownikom niepełnosprawnym, osiągania maksymalnych korzyści w zakresie cen oraz różnorodności i jakości usług
  • promocję interesów obywateli Unii Europejskiej, w tym m.in. identyfikację potrzeb określonych grup społecznych, w szczególności użytkowników niepełnosprawnych.


Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. określa szczegółowo wymagania dotyczące świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 464).