Profilaktyka - programy edukacyjne

Jestem strażnikiem przyrody

Program ze względu na różnorodność i szeroki zakres zagadnień jest skierowany zarówno do cztero i pięciolatków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Ekologia, ochrona środowiska, segregowanie śmieci, przyroda i zwierzęta , wpływ zanieczyszczeń na degradację środowiska naturalnego to podstawowe tematy zajęć.

Panel edukacyjny obejmuje trzy podstawowe programy:

„Segregować każdy może" - czyli jak chronić środowisko, w którym żyjemy poprzez porządkowanie odpadów.

„Zwierzęta w mieście" - charakterystyka wybranych gatunków zwierząt i ptaków.

„Zwierzęta w lesie" - oprócz charakterystyki mieszkańców lasów wskazanie na życie na wolności, opis gatunków chronionych.