Profilaktyka - programy edukacyjne

Moje pierwsze kroki ze Strażą Miejską

Program edukacyjny skierowany do dzieci w wieku czterech- pięciu lat oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jego zadaniem jest przedstawienie codziennej pracy strażnika miejskiego w sposób przystępny i atrakcyjny dla małego dziecka. Mówimy o tym, jak ważne jest powiadamianie nie tylko osób dorosłych, ale odpowiednich służb w sytuacjach zagrożenia. Nauka numerów alarmowych straży miejskiej, policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.