Profilaktyka - programy edukacyjne

Uczymy się żyć bez przemocy

Program skierowany do uczniów klas I-IV szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Dotyczy różnych form agresji: werbalnej, fizycznej i tej związanej z izolowaniem czy celowym ignorowaniem innych osób, które z różnych przyczyn uważane są za odmieńców w grupie.

Składa się z czterech paneli:

„Agresja i przemoc rówieśnicza - jestem na nie" : katalog różnych form przemocy, jak z nimi sobie poradzić, kim jest ofiara, jakie cechy ma sprawca.

„Zagrożenia w sieci"- niebezpieczeństwa w świecie wirtualnym, jak powstają, czym rożni się agresja elektroniczna od tej realnej. Jak uniknąć zagrożenia w internecie, mity i fakty dotyczące przestępczości w sieci.

„Jestem fair play - kultura kibicowania" - co to znaczy być dobrym kibicem, na czym polega kultura kibicowania, wskazania na pozytywne wzorce zachowań jako alternatywę chuligańskich stadionowych wybryków.

"Nieletni wobec prawa" - przedstawienie podstawowych aktów i przepisów prawnych, dotyczących osób nieletnich. Wyjaśnienie , czym jest czyn karalny w rozumieniu ustawy, jakich kategorii wiekowych nieletnich dotyczy, istota demoralizacji i jej przejawy, zachowania ryzykowne i kontakty z grupami przestępczymi.