Radni

Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni V kadencji rozpoczyna prace

Młodzieżowa Rady Miasta Gdyni V kadencji rozpoczęła prace. Inauguracyjna sesja odbyła się 14 listopada 2016 r. w Urzędzie Miasta Gdyni. Na pierwszej sesji radni złożyli ślubowanie i wybrali prezydium. Pracami Rady kierować będzie Martyna Czajka.To już piąta kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni. W tym roku po raz pierwszy startować do Rady i głosować na swoich kandydatów mogli uczniowie gimnazjów, którzy ukończyli 15 lat. Kadencja Młodzieżowych radnych będzie trwała dwa lata. Młodych Radnych w ich działaniach będzie wspierało dwóch koordynatorów - Marta Otrębska i Oktawia Gorzeńska powołanych uchwałą Rady Miasta.

Do zadań koordynatorów należy m. in.: wymiana informacji pomiędzy radą młodzieżową, a radą gminy, prezydentem i urzędem oraz jego jednostkami, organizacja spotkań, monitorowanie wykonywania przyjętych przez młodzieżową radę zadań i projektów, zbieranie aktualnych informacji dotyczących ważnych wydarzeń dot. młodzieży, merytoryczne wspieranie radnych, utrzymywanie kontaktu ze szkołami, itp.

Lista radnych:
 1. Tomasz Antosiak
 2. Filip Biegajewski
 3. Michał Curyło
 4. Katarzyna Chorązka
 5. Martyna Joanna Czajka
 6. Mateusz Dampc
 7. Paweł Galiński
 8. Antoni Hoffmann
 9. Maciej Kanas
 10. Zuzanna Kozłowska
 11. Dawid Krauze
 12. Julia Kulesza
 13. Maciej Mrozek
 14. Arkadiusz Mudlaff
 15. Aleksander Nowek
 16. Wojciech Owerko
 17. Natalia Palicka
 18. Weronika Paszkowska
 19. Agata Pawlaczyk
 20. Weronika Przecichowska
 21. Piotr Rybiński
 22. Kacper Skowron
 23. Karol Sobczyk
 24. Karolina Twardowska
 25. Jakub Uciński
 26. Paulina Wika
 27. Kaja Wilk
 28. Aleksander Wons
 29. Marek Ziemian
 30. Zuzanna Żytny
 31. Weronika Michalak
 32. Adrianna Sowińska
 33. Krzysztof Szymański
Radni, którzy złożyli rezygnację:

Marcin Plata do 31.01.2017
Wiktor Szydlik do 14.09.2017
Maciej Marat do 14.10.2017
Liwia Maćkow do 25.10.2017
Paweł Stasiak do 13.12.2017
Mateusz Burczyk do 06.02.2018