Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
Raport ze współpracy gminy z organizacjami

Środki finansowe przekazane organizacjom w poszczególnych latach przez gminę w latach 2003-2019