Skład

Roman Rychter


R.Rychter

kmdr w st. spocz. dr inż. Roman Rychter -
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. Przewodniczy  Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego; Przedstawiciel Marynarki Wojennej RP w Radzie Duszpasterstwa Ordynariatu Polowego WP; Sekretarz Stowarzyszenia „Pro Mari et Fide”; Członek Stowarzyszenia Oficerów MW RP. Zainteresowany działaniami na rzecz: seniorów, kombatantów oraz organizacji paramilitarnych i proobronnych, a także aktywizacją lokalnej społeczności i wspieraniem inicjatyw z dziedziny kultury.
 
Obszar działania: seniorzy i kombatanci