Środowisko przyrodnicze

Tereny zieleni miejskiej

Gdynia posiada bardzo mało ogólnodostępnych, wewnątrzmiejskich terenów zielonych (parków, skwerów, zieleńców itp.). Stanowią je izolowane tereny wewnątrz zwartych obszarów zabudowanych. Oprócz wymienionych, objętych ochroną przez konserwatora zabytków, na szczególną uwagę zasługują:

  • tereny zielone Skweru Kościuszki i rejonów go otaczających (przy ul. Borchardta) - są to tereny planowanej przed wojną dzielnicy reprezentacyjnej. Obecnie jest to jeden z największych obszarów zielonych na terenie Gdyni, obejmujący skwery i zieleńce tworzące przepiękny widok na morze;
  • aleja bukowa wzdłuż Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego - tworzą ją dwa rzędy starych, niskich buków czerwonych rosnących na szerokim pasie zieleni. Ciągnie się ona od ul. Bema do Tetmajera;
  • park Kiloński - nowo powstały park pomiędzy ul. Wiejską i Chylońską w dzielnicy Chylonia,
  • skwer Plymouth - skwer na rogu ul. Świętojańskiej i Al. Piłsudskiego, do najbardziej interesujących gatunków drzew tam rosnących zaliczają się: klon tatarski, szakłak zwyczajny i morela pospolita, a krzewów forsycje i jaśminowce.