Środowisko przyrodnicze

Wartościowe zespoły ogrodowe i parkowe

 • Zespół dworsko-parkowy
  przy ul. Folwarcznej 2, Orłowo


  Drzewostan tworzą głównie drzewa rodzime jak: buki, dęby, olsza, wierzby, cisy i topole, a z gatunków obcych występują m.in. kasztanowce, daglezje i grochodrzewy. Na jego terenie znajduje się pomnik przyrody (dwa kasztanowce) oraz wiele drzew o rozmiarach drzew pomnikowych (np. buk o średnicy pnia 135 cm).
 • Zespół dworsko-parkowy tzw. "Park Marysieńki"
  przy Al. Zwycięstwa 291, Kolibki


  Wśród drzew występujących na tym terenie dominują gatunki rodzimego pochodzenia (klon pospolity, buk pospolity, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, klon jawor) z niewielką domieszką drzew obcych (np. kasztanowiec biały). Znajdują się tutaj dwa pomniki przyrody: Dąb "Marysieńki" i kasztanowiec. We wschodniej części parku występuje także bardzo stary jesion wyniosły, posiadający rozmiary drzewa pomnikowego (średnica pnia 173 cm).
 • Miasto-ogród
  Kamienna Góra


  Zespół obejmuje obszar dzielnicy Kamienna Góra, na który składają się park "Kamienna Góra", skarpy klifów od strony Zatoki Gdańskiej oraz domy jednorodzinne - głównie rezydencje pochodzące z okresu międzywojennego.
  Na terenach zielonych występują fragmenty naturalnych drzewostanów porastających klify i niektóre fragmenty zboczy. Wśród drzew dominują buki i klony, często spotyka się dęby, czereśnie, jarzębiny i graby. Licznie występują drzewa i krzewy gatunków i odmian ozdobnych, np. klon jesionolistny, cypryśniki, żywotniki, cisy i jałowce. Duże obszary zajmują skwery i zieleńce. Jest to jeden z najlepiej zagospodarowanych i najładniejszych fragmentów Gdyni. Punkt widokowy miasta.
 • Krajobrazowy ogród z zabytkowym ogrodzeniem
  na rogu ul. 3 Maja i 10 Lutego, Śródmieście


  Ogrodzony teren zielony na zapleczu budynków. Był to ogród owocowy o czym świadczą rosnące tu liczne stare jabłonie, wiśnie i grusze. Ponadto rosną tu jeszcze wierzby płaczące, topole włoskie, głogi szkarłatne oraz krzewy ozdobne.

 • Zieleniec
  na rogu ul. Świętojańskiej i Armii Krajowej, Śródmieście


  Jest to teren przy kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Obszar zagospodarowany z dużą ilością drzew (lipy, klony, daglezje, cypryśniki) oraz krzewów ozdobnych (jałowce, żywotniki, tawuły).